کد خبر: 2369

تاریخ انتشار: شهریور ۲۹, ۱۳۹۴

به کجاچنین شتابان:هرساعت ۱۹ طلاق در کشور ثبت شد

یکی از نگرانی های مردم و مسئولین افزایش آمار طلاق و کاهش ازدواج در کشور است.به گونه که طبق آمار سازمان ثبت احوال کشور در پنج ماهه اول سال ۱۳۹۴، در این مدت ۲۹۷هزار و ۶۲۴ مورد ازدواج و ۶۹هزار و ۱۸۲ مورد طلاق ثبت شده است.با توجه به آمار مشابه در سال قبل در […]

یکی از نگرانی های مردم و مسئولین افزایش آمار طلاق و کاهش ازدواج در کشور است.به گونه که طبق آمار سازمان ثبت احوال کشور در پنج ماهه اول سال ۱۳۹۴، در این مدت ۲۹۷هزار و ۶۲۴ مورد ازدواج و ۶۹هزار و ۱۸۲ مورد طلاق ثبت شده است.با توجه به آمار مشابه در سال قبل در این مقطع زمانی می توان گفت که درسال ۱۳۹۴ نسبت به سال ۱۳۹۳(در این پنج ماهه)طلاق یازده و نیم (۵/۱۱)درصد تغییرات مثبت داشته است.تاملی کوتاه بر این آمارنشان می دهدکه تا پایان مرداد ماه ۱۳۹۴ به ازای هر ساعت۱۹ طلاق درکشور تثبت شده است که روند آن نسبت به گذشته بیشتر شده است و به ازای هر ۳/۴ ازدواج یک طلاق در کشور داشتیم.
این در حالی است که طبق آمار بیش از ۱۱ میلیون نفز افراد در سن ازدواج مجرد داریم.دراین چند سال با تصویب قوانین مختلف ازجمله قانون تسهیل ازدواج جوانان و ابلاغ سایر سیاست های تشویقی در زمینه رغبت به ازدواج در میان جوانان بیشتر نشده است.حتی درسال ۹۳ به ۹۲ نیز شاهد این وضعیت هستیم.این روند رشد طلاق و کاهش ازدواج ضمن تاثیر منفی بر رشد جمعیت که ادامه این روند کند افزایش جمعیت نیز در این دهه های نزدیک نگرانی های جدی را ایجاد کرده است می توان آثار سوء دیگری را هم به دنبال داشته باشد.ترس از ازدواج و فرار از مسئولیت پذیری، کاهش اعتماد، فشارهای اقتصادی و …موجب شده است تا میل جوانان به ازدواج کمتر شود.این درحالی است که نیاز جنسی افراد از بین نرفته است و این مسئله نیز بر سلامت روانی_ اجتماعی و جسمی جامعه تاثیر منفی خواهد گذاشت.فراموش نکنیم که این روند شتابان آینده خوبی را برای کشور رقم نخواهد زد.

 

منبع : www.mousavichalak.ir

 

 

 

 

Likesبه کجاچنین شتابان:هرساعت 19 طلاق در کشور ثبت شد به کجاچنین شتابان:هرساعت 19 طلاق در کشور ثبت شد up(0)Dislikesبه کجاچنین شتابان:هرساعت 19 طلاق در کشور ثبت شد به کجاچنین شتابان:هرساعت 19 طلاق در کشور ثبت شد down(0)
ارسال دیدگاه

لطفا فیلد زیر را تکمیل کنید. * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.