کد خبر: 3715

تاریخ انتشار: مهر ۶, ۱۳۹۴

خلق مجسمه های چوبی از مواد بازیافتی

Thomas Dambo هنرمند اتریشی هر روز در شهر کپنهاگ می گردد، ضایعات چوب و برخی مواد بازیافتی را جمع آوری می کند تا از آن ها مجسمه های بزرگ و خارق العاده بسازد. ابتکاراتی که قابل توجه شهروندانش قرار گرفته است. Likes(0)Dislikes(0)

Thomas Dambo هنرمند اتریشی هر روز در شهر کپنهاگ می گردد، ضایعات چوب و برخی مواد بازیافتی را جمع آوری می کند تا از آن ها مجسمه های بزرگ و خارق العاده بسازد. ابتکاراتی که قابل توجه شهروندانش قرار گرفته است.

گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org خلق مجسمه های چوبی از مواد بازیافتی خلق مجسمه های چوبی از مواد بازیافتی 0130

گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org خلق مجسمه های چوبی از مواد بازیافتی خلق مجسمه های چوبی از مواد بازیافتی 0213

گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org خلق مجسمه های چوبی از مواد بازیافتی خلق مجسمه های چوبی از مواد بازیافتی 0313

گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.net خلق مجسمه های چوبی از مواد بازیافتی خلق مجسمه های چوبی از مواد بازیافتی 0413

گروه اینترنتی پرشیـن استار | www.Persian-Star.org خلق مجسمه های چوبی از مواد بازیافتی خلق مجسمه های چوبی از مواد بازیافتی 0513

گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org خلق مجسمه های چوبی از مواد بازیافتی خلق مجسمه های چوبی از مواد بازیافتی 0613

گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org خلق مجسمه های چوبی از مواد بازیافتی خلق مجسمه های چوبی از مواد بازیافتی 0715

گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org خلق مجسمه های چوبی از مواد بازیافتی خلق مجسمه های چوبی از مواد بازیافتی 0815

گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org خلق مجسمه های چوبی از مواد بازیافتی خلق مجسمه های چوبی از مواد بازیافتی 0912

گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org خلق مجسمه های چوبی از مواد بازیافتی خلق مجسمه های چوبی از مواد بازیافتی 10231

گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org خلق مجسمه های چوبی از مواد بازیافتی خلق مجسمه های چوبی از مواد بازیافتی 11281

گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.net خلق مجسمه های چوبی از مواد بازیافتی خلق مجسمه های چوبی از مواد بازیافتی 12241

گروه اینترنتی پرشیـن استـار | www.Persian-Star.org خلق مجسمه های چوبی از مواد بازیافتی خلق مجسمه های چوبی از مواد بازیافتی 13181

گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org خلق مجسمه های چوبی از مواد بازیافتی خلق مجسمه های چوبی از مواد بازیافتی 14181

گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org خلق مجسمه های چوبی از مواد بازیافتی خلق مجسمه های چوبی از مواد بازیافتی 15161

گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org خلق مجسمه های چوبی از مواد بازیافتی خلق مجسمه های چوبی از مواد بازیافتی 16151

گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org خلق مجسمه های چوبی از مواد بازیافتی خلق مجسمه های چوبی از مواد بازیافتی 17131

گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org خلق مجسمه های چوبی از مواد بازیافتی خلق مجسمه های چوبی از مواد بازیافتی 18131

گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org خلق مجسمه های چوبی از مواد بازیافتی خلق مجسمه های چوبی از مواد بازیافتی 19121

گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org خلق مجسمه های چوبی از مواد بازیافتی خلق مجسمه های چوبی از مواد بازیافتی 20181

گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.net خلق مجسمه های چوبی از مواد بازیافتی خلق مجسمه های چوبی از مواد بازیافتی 21161

گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org خلق مجسمه های چوبی از مواد بازیافتی خلق مجسمه های چوبی از مواد بازیافتی 22121

گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org خلق مجسمه های چوبی از مواد بازیافتی خلق مجسمه های چوبی از مواد بازیافتی 23101

گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org خلق مجسمه های چوبی از مواد بازیافتی خلق مجسمه های چوبی از مواد بازیافتی 2481

گروه اینترنتـی پرشین استار | www.Persian-Star.org خلق مجسمه های چوبی از مواد بازیافتی خلق مجسمه های چوبی از مواد بازیافتی 2571

گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.net خلق مجسمه های چوبی از مواد بازیافتی خلق مجسمه های چوبی از مواد بازیافتی 2671

گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org خلق مجسمه های چوبی از مواد بازیافتی خلق مجسمه های چوبی از مواد بازیافتی 2761

گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org خلق مجسمه های چوبی از مواد بازیافتی خلق مجسمه های چوبی از مواد بازیافتی 2841

گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org خلق مجسمه های چوبی از مواد بازیافتی خلق مجسمه های چوبی از مواد بازیافتی 29101

گروه اینترنتی پرشین استار | www.Persian-Star.org خلق مجسمه های چوبی از مواد بازیافتی خلق مجسمه های چوبی از مواد بازیافتی 30101

Likesخلق مجسمه های چوبی از مواد بازیافتی خلق مجسمه های چوبی از مواد بازیافتی up(0)Dislikesخلق مجسمه های چوبی از مواد بازیافتی خلق مجسمه های چوبی از مواد بازیافتی down(0)
ارسال دیدگاه

لطفا فیلد زیر را تکمیل کنید. * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.