کد خبر: 3772

تاریخ انتشار: مهر ۶, ۱۳۹۴

“ریگان” مدال داد ، “سلمان” تقدیر کرد

مسئوليت ناتمام كارگزاران حج عربستاني ، مسئوليت هاي قضايي حاكمان ملتها را براي جبران هرچه كاملتر اين خسارت وحشتناك چند برابر كرده است. مطالبات بحقي كه بايد در سايه تدبير و بدور از هر گونه شعار زدگي از مسيرهاي قانوني مورد پيگرد قرار گرفته و همين موضوع يعني پرهيز از هرنوع هيجان زدگي و داد […]

مسئوليت ناتمام كارگزاران حج عربستاني ، مسئوليت هاي قضايي حاكمان ملتها را براي جبران هرچه كاملتر اين خسارت وحشتناك چند برابر كرده است. مطالبات بحقي كه بايد در سايه تدبير و بدور از هر گونه شعار زدگي از مسيرهاي قانوني مورد پيگرد قرار گرفته و همين موضوع يعني پرهيز از هرنوع هيجان زدگي و داد و قال براي بهره برداري از اين حادثه به نفع هر كسي كه بخواهد براي مقاصد سياسي خود توشه اي از آن برچيند!

 

ملت ما بارها دچار چنين خسارتهايي شده و هر بار نيز در داخل شاهد رفتارها و گفتارهايي بوده كه حاصلش جبران خسارت نبوده و نيست. خسارت جنگ تحميلي، استفاده از جنگ افزارهاي شيميايي در مناطق مسكوني و عملياتي، اشتباه گرفتن هواپيماي مسافربري بجاي جت جنگنده، كشتار حجاج در مراسم برائت از مشركين در حرم امن الهي، مثالهايي است از دشمني هاي خارجي با ايرانيان، اما يادمان باشد كه اين ملت بخاطر سوء مديريت در داخل نيز بارها زخم خسارتهاي مالي و جاني بسياري را بر پيكره خود ديده و هنوز فراموش نكرده است، سقوط هواپيماها، مرگ هاي ناشي از عدم ايمني راه ها و وسائط نقليه، پارازيت ها، خون، گوشت و بنزين آلوده، غافلگيري شهرداري و هواشناسي از طوفان و آلودگي هوا و … شواهدي از اين دست هستند.

 

بعد از حادثه ي مني ، رفتارهايي را شاهديم، براي نمونه، يكسري فقط به بي كفايتي آل سقوط پرداختند، عده اي كلا خواهان تعطيلي حج شدند، برخي فرمودند هزينه هاي حج را صرف امور خيريه و گرسنگان و ايتام كنيم، بعضي خواستار شراكت در مديريت كارگزاران حج در عربستان شده، عده اي ظهور را عن قريب دانستند و برخي نيز راه هاي ديگري را پيشنهاد و ارائه كرده و مي كنند. اما مي توان به جرات گفت كه همه ي اينها خواستار آنند كه سرانجام اين حادثه نيز مثل قضيه فرودگاه جده نشده و بدور از هيجانات سياسي سرانجامي در شان ملت ايران پيدا كند، اما آنچه عجيب بنظر مي آيد اينست كه چرا با اينكه تنها سه درصد افراد حاضر در صحراي عربستان ايراني هستند، آمار تلفات و مفقودين ايراني بيشتر از ساير ملل جهان است؟!؟ دسيسه اي در كار است؟!خودمان هم  مقصريم؟!بدن هايمان ضعيف شده؟! آل آل سعود گريبان گيرمان شده؟ يا …

 

چاره كار چيست؟

 

بياييد بهتر بيانديشيم.

 

Likes"ریگان" مدال داد ، "سلمان" تقدیر کرد "ریگان" مدال داد ، "سلمان" تقدیر کرد up(0)Dislikes"ریگان" مدال داد ، "سلمان" تقدیر کرد "ریگان" مدال داد ، "سلمان" تقدیر کرد down(0)
ارسال دیدگاه

لطفا فیلد زیر را تکمیل کنید. * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.