کد خبر: 6505

تاریخ انتشار: مهر ۲۰, ۱۳۹۴

نوشتن برنامه میانگین یک آرایه

خبر۱۴ برنامه ای بنویسید که تعداد عناصر کوچکتر، بزرگتر و مساوی میانگین یک آرایه را حساب کند؟ #include <iostream. h> #include <conio . h> void main () {int a[30], i , n ,  s=0,  x=0,  y=0,  z=0, float avg ; cin >>n ; for (i =0 ; i <= n-1 ; i ++) { cin […]

خبر۱۴

برنامه ای بنویسید که تعداد عناصر کوچکتر، بزرگتر و مساوی میانگین یک آرایه را حساب کند؟

#include <iostream. h>
#include <conio . h>
void main ()
{int a[30], i , n ,  s=0,  x=0,  y=0,  z=0, float avg ;
cin >>n ;
for (i =0 ; i <= n-1 ; i ++)
{
cin >> a[1];
S+=a [i ];
}
avg =s /n ;
for (i=0; i<= n-1; i++ )
if (a [i ] > avg )
x++ ;
if (a [i ]<avg )
y ++;
if (a [i ]==avg )
z++ ;
cout <<x << y <<z ;
getch ();
}

رقیه ابدالی فرد

Likesنوشتن برنامه میانگین یک آرایه نوشتن برنامه میانگین یک آرایه up(0)Dislikesنوشتن برنامه میانگین یک آرایه نوشتن برنامه میانگین یک آرایه down(0)
ارسال دیدگاه

لطفا فیلد زیر را تکمیل کنید. * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.