کد خبر: 6698

تاریخ انتشار: آبان ۵, ۱۳۹۴

سوالات استخدامی

 خبر۱۴ ۹) کدام گزینه از خدمات بانکی محسوب نمی شود؟ ۱)خرید و فروش ارز   ۲)عملیات اسپکولاسیون   ۳)عملیات اعتباری   ۴) عملیات مالی ۱۰) خرید دین، در زیر مجموعه کدام خدمات بانکی تعریف شده است؟۱)عملیات اعتباری کوتاه مدت ۲)مبادلات ارزی ۳)عملیات اعتباری بلند مدت ۴)عملیات مالی۱۱)شورای انقلاب، در چه سالی دولتی کردن بانک ها را تصویب کرد؟ […]

 خبر۱۴
۹) کدام گزینه از خدمات بانکی محسوب نمی شود؟
۱)خرید و فروش ارز   ۲)عملیات اسپکولاسیون   ۳)عملیات اعتباری   ۴) عملیات مالی
۱۰) خرید دین، در زیر مجموعه کدام خدمات بانکی تعریف شده است؟
۱)عملیات اعتباری کوتاه مدت
۲)مبادلات ارزی
۳)عملیات اعتباری بلند مدت
۴)عملیات مالی۱۱)شورای انقلاب، در چه سالی دولتی کردن بانک ها را تصویب کرد؟
۱)۱۳۵۹
۲)۱۳۶۱
۳)۱۳۵۸
۴)۱۳۶۰
۱۲)اولین بانکی که در ایران تاسیس شد چه بود؟
۱) بانک ملی
۲)بانک سپه
۳)بانک ملت
۴)بانک صادرات۱۳) اولین بانک دولتی در ایران چه نام داشت؟
۱)بانک ملی
۲)بانک سپه
۳)بانک صادرات
۴)بانک ملت۱۴)بانک تجارت چه نوع بانکی است؟
۱)بانک تجاری
۲)بانک تجاری و تخصصی
 ۳) بانک تخصصی

۴)هیچ کدام

۱۵) سپرده های پس انداز، از کدام سپرده ها در نظام بانکی به شمار می روند؟
۱)سپرده های دیداری
۲)سپرده های غیر دیداری
۳)سپرده های مدت دار
۴)سپرده های دیداری کوتاه مدت

۱۶) نوشته ای که صادر کننده آن وجوهی را که نزد بانک دارد، شخصاً به شخص ثالث واگذار می نماید تا آن را تماماً یا بعضاً مسترد نمایید، چه نام دارد؟
۱)برات
۲)سفته
۳)چک
۴)سند
۱۷)…….. سندی است که به موجب آن امضاء کننده، تعهد می کند مبلغی را در موعد مقرر، در وجه حامل یا شخص معینی کارسازی نماید.
۱)سند
۲)برات
۳)سفته
۴)چک

۱۸)به رابطه برابری بین پول ملی و پول خارجی……….. می گویند.
۱)نرخ ارز
۲)نرخ رسمی
۳)نرخ شناور
۴)چند نرخی

ادامه سوالات
سوالات قبلی
ابدالی
Likesسوالات استخدامی سوالات استخدامی up(0)Dislikesسوالات استخدامی سوالات استخدامی down(0)
ارسال دیدگاه

لطفا فیلد زیر را تکمیل کنید. * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.