حساسیت شیر

  • چطور نمی توانیم لاکتوز را تحمل کنیم؟

    بطور معمول هنگامیکه شما یک لیوان شیر یا غذا میل می کنید،بدن شما آنزیمی تولید میکند که به آن لاکتاز می گویند.این آنزیم آنزیم های موجود در شیر را به قند های طبیعی تبدیل نموده…