حمله پوتین به داعش

  • جنگنده های مورد استفاده روسیه در سوریه

    روسیه علیه داعش در سوریه اقدام به استفاده از جنگنده های خود کرده است .این در حالیست که داعش زمین گیر شده است. از موارد جنگنده های روسیه در سوریه نظر شما رو به موارد…