قالیباف

  • اخبار اجتماعی – روز شنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۵

    اخبار اجتماعی شماره = ۱ جزئیات عروسی دختر شهردار تهران در «شیان» شب گذشته مراسم عروسی مریم قالیباف دختر شهردار تهران در شیان برگزار شد. شنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۵ ۱۲:۲۶ . شماره = ۲ پذیرفته‌شدگان…