هاشمی رفسنجانی

  • میراث دولت هاشمی برای دولت یازدهم

    مردم فکر می‌کنند شاید دست کسانی که می‌گفتند شرایط کشور شبیه شعب ابوطالب است با آنها که همه چیز را به «برجام» ربط می‌دهند اما از گذاشتن مرهمی که دارند هم بر صورت یک کودک…