پیامک باحال

  • پیامک از نوع شهادت

    دو روز قبل در میان میلیون ها پیامکی که در شبکه های مخابراتی اطراف ما رد و بدل شد، دو پیامک قابلیت آن را یافت که در گنجینه های معنوی تاریخ بشریت و دفاع از…

  • پیامک فصل پاییز ۴

    (اس ام اس کردی پاییز) چنی غمگین،چنی دلگیر پاییز گلومه بغض غم میگیره پاییز غروبی سیر ا داغش گیره کردم که گلباخی ا باغا میره پاییز . . . . . . بـهــــار مـــن! بــپــذیــرم…