Windows 10 Mobile

  • آینده ویندوز فون Windows Phone چه خواهد بود؟

    What’s the future for Windows Phone آینده ی ویندوزفون چه خواهد بود؟ علی رغم شایعاتی که در مورد مایکروسافت برای از بین بردن ویندوزفون هست، برخی از ناظران صنایع می گویند که این مورد به…